Disclaimer

Disclaimer

Hoewel alle informatie op deze website met uiterste zorg is samengesteld en wij deze informatie zo actueel, volledig en nauwkeurig probeert te houden, kan het voorkomen dat er mogelijke onjuistheden in staan. Deze disclaimer geldt voor de gehele website die u als bezoeker en gebruiker van de website bekijkt en heeft betrekking op alle in de website aanwezig content.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele eigendomsrechten en is niet toegestaan. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Wij behouden ons het recht de tarieven en voorwaarden op deze website te wijzigen zonder vermelding vooraf.